Biteral Fiyat

Biteral Fiyat Biteral Fiyat, Biteral ilacı ne işe yarar?, Biteral 500 mg reçetesiz alınır mı?, Biteral ampul nedir ne işe yarar?, Biteral 250 mg tablet ne işe yarar?, Biteral hangi grup antibiyotik?

Biteral ilacı ne işe yarar?

Biteral ilacı ne işe yarar?, BİTERAL vajinal tablet, her bir tablet içerisinde 500 mg ornidazol etkin maddesini içermektedir. BİTERAL, 1 ve 3 vajinal tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır. BİTERAL, vajinadaki florayı oluşturan mikroorganizmaların hastalık meydana getirmesi ve çeşitli vajina iltihaplarının görülmesi durumunda kullanılır.

Biteral 500 mg reçetesiz alınır mı?

Biteral 500 mg reçetesiz alınır mı?, Tablet: Maksimum 500 mg yitilikte, 10 tablet ambalaj boyutunda reçetesiz ilaç olarak sınıflandırılmıştır.

Biteral ampul nedir ne işe yarar?

Biteral ampul nedir ne işe yarar?, ATC kodu: P01AB03 Ornidazol 5-nitroimidazol türevi antiakteriyel ve antiprotozoal bir ilaçtır. İnvazif nitelikteki amibiyazis olgularında güçlü etkinlik gösterirler. Biteral, Bacteroides ve Clostridium türleri, Fusobacterium ve anaerob koklar gibi anaerob bakterilere ve Entamoeba histolytica'ya karşı etkilidir.

Biteral 250 mg tablet ne işe yarar?

Biteral 250 mg tablet ne işe yarar?, antiprotozoal (protozoonlara karşı etkili olan) bir ilaçtır. BİTERAL tabletlerin her biri 250 mg ornidazol içermektedir. BİTERAL, 20 tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

Biteral hangi grup antibiyotik?

Biteral hangi grup antibiyotik?, antiprotozoal (protozoonlara karşı etkili olan) bir ilaçtır. içermektedir. BİTERAL, l ampul içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

CİPRO ve Biteral aynı anda kullanılır mı?

CİPRO ve Biteral aynı anda kullanılır mı?, CİPRO'nun metotreksat (bazı kanser türleri, romatoid artirit denilen eklem iltihabı, sedef hastalığı denilen psöriyazis) tedavisinde kullanılan bir ilaç ile eş zamanlı kullanımı önerilmez.

Biteral hangi hastalıklara iyi gelir?

Biteral hangi hastalıklara iyi gelir?, BİTERAL, aşağıda belirtilen durumlarda endikedir: - Trikomoniasis: Kadınlarda ve erkeklerde Trichomonas vaginalis'e bağlı genitoüriner enfeksiyonlar, - Amebiasis: Amipli dizanteri dahil, Entamoeba histolytica'nın neden olduğu tüm intestinal enfeksiyonlar.

Cipro nedir ve ne için kullanılır?

Cipro nedir ve ne için kullanılır?, CIPROⓇnun etkin maddesi olan siprofloksasin, florokinolon grubu bir antibiyotiktir. Antibiyotikler enfeksiyona neden olan bakterileri öldürmek için kullanılır. CİPRO®, içerisinde 100 mililitrelik şişelerde bulunur.

Flagyl ne ise yarar?

Flagyl ne ise yarar?, FLAGYL nedir ve ne için kullanılır? FLAGYL 500 mg film kaplı tablet, metronidazol adı verilen bir ilaç içerir. Metronidazol antibiyotik grubuna ait bir ilaçtır. Vücudunuzda enfeksiyona yol açan bakteri ve parazitleri öldürür.

Biteral antibiyotik nasıl kullanılır?

Biteral antibiyotik nasıl kullanılır?, Uygulama şekli: BİTERAL tablet daima yemeklerden sonra oral olarak alınmalıdır. gerek yoktur. Karaciğer yetmezliği: Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz aralığı iki kat fazla olmalıdır.

Biteral ampul nasıl kullanılır?

Biteral ampul nasıl kullanılır?, B TERAL 500 mg/3 ml i.v infüzyon için çözelti içeren ampul Damar içine (intravenöz) uygulanır. Etkin madde: Her bir ampulde 500 mg Ornidazol.

Ornidazol antibiyotik mi?

Ornidazol antibiyotik mi?, Ornidazol nitroimidazol türevi, anaerobik bakteri ve pro- tozoalar›n tedavisinde günlük uygulamalarda çok s›k kul- lan›lan bir antibiyotiktir.